Nové Město na Moravě - rozpočet města

Export OpenData 2024

Aplikace Klikací rozpočet Nové Město na Moravě - rozpočet města Vám nabízí jedinečnou možnost poskytnutí dat o rozpočtu OpenData v přenositelných a otevřených formátech CSV, XML, JSON, OData a RDF. Kódování všech souborů je UTF-8.

Kompletní export datPříjmové položky

Položka Název Stáhnout OpenData
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1121 Daň z příjmů právnických osob [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1211 Daň z přidané hodnoty [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1341 Poplatek ze psů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1345 Poplatek z ubytovací kapacity [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1361 Správní poplatky [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1386 1386 [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1387 1387 [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1511 Daň z nemovitostí [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2122 Odvody příspěvkových organizací [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2131 Příjmy z pronájmu pozemků [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2141 Příjmy z úroků (část) [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2229 Ostatní přijaté vratky transferů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2321 Přijaté neinvestiční dary [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2322 Přijaté pojistné náhrady [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2328 Neidentifikované příjmy [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
3111 Příjmy z prodeje pozemků [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
3201 Příjmy z prodeje akcií [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4138 Převody z vlastní pokladny [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4222 Investiční přijaté transfery od krajů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]


Výdajové položky

Položka Název Stáhnout OpenData
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5019 Ostatní platy [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5021 Ostatní osobní výdaje [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5042 Odměny za užití počítačových programů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5123 Podlimitní technické zhodnocení [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5132 Ochranné pomůcky [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5134 Prádlo, oděv a obuv [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5141 Úroky vlastní [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5142 Kursové rozdíly ve výdajích [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5144 Poplatky dluhové služby [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5151 Studená voda [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5152 Teplo [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5153 Plyn [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5154 Elektrická energie [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5155 Pevná paliva [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5156 Pohonné hmoty a maziva [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5161 Služby pošt [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5163 Služby peněžních ústavů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5164 Nájemné [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5166 Konzultační, poradenské a právní služby [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5167 Služby školení a vzdělávání [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5168 Služby zpracování dat [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5169 Nákup ostatních služeb [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5171 Opravy a udržování [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5172 Programové vybavení [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5175 Pohoštění [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5176 Účastnické poplatky na konference [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5191 Zaplacené sankce [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5194 Věcné dary [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5321 Neinvestiční dotace obcím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5348 5348 [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5361 Nákup kolků [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5492 Dary obyvatelstvu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5901 Nespecifikované rezervy [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5903 Rezerva na krizová opatření [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6121 Budovy, haly a stavby [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6122 Stroje, přístroje a zařízení [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6123 Dopravní prostředky [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6125 Výpočetní technika [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6130 Pozemky [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6201 Nákup akcií [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6322 Investiční transfery občanským sdružením [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6349 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6901 Rezervy kapitálových výdajů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]