Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2023 Plán 2023 Rozdíl 2022/2023 Rozdíl Plán 2023
Leden 3 056 043 Kč 3 100 000 Kč 167 816 Kč -43 957 Kč
Únor 2 926 053 Kč 2 300 000 Kč 773 434 Kč 626 053 Kč
Březen 2 346 831 Kč 1 700 000 Kč 743 804 Kč 646 831 Kč
Duben 2 035 984 Kč 1 800 000 Kč 371 044 Kč 235 984 Kč
Květen 2 570 749 Kč 2 100 000 Kč 622 626 Kč 470 749 Kč
Červen 3 073 189 Kč 2 800 000 Kč 448 566 Kč 273 189 Kč
Červenec 3 070 580 Kč 2 900 000 Kč 330 075 Kč 170 580 Kč
Srpen 3 030 361 Kč 2 600 000 Kč 539 597 Kč 430 361 Kč
Září 2 370 762 Kč 2 800 000 Kč -325 182 Kč -429 238 Kč
Říjen 2 694 488 Kč 2 600 000 Kč 166 269 Kč 94 488 Kč
Listopad 0 Kč 3 000 000 Kč -2 852 930 Kč -3 000 000 Kč
Prosinec 0 Kč 3 100 000 Kč -3 180 508 Kč -3 100 000 Kč
Celkem 27 175 040 Kč 30 800 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2023 Plán 2023 Rozdíl 2022/2023 Rozdíl Plán 2023
Leden 154 621 Kč 100 000 Kč 13 793 Kč 54 621 Kč
Únor 100 518 Kč 60 000 Kč 32 059 Kč 40 518 Kč
Březen 240 571 Kč 200 000 Kč -24 825 Kč 40 571 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 817 700 Kč 500 000 Kč -27 460 Kč 317 700 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 382 113 Kč 200 000 Kč -14 616 Kč 182 113 Kč
Říjen 182 396 Kč 100 000 Kč 39 304 Kč 82 396 Kč
Listopad 0 Kč 50 000 Kč -105 935 Kč -50 000 Kč
Prosinec 0 Kč 290 000 Kč -583 119 Kč -290 000 Kč
Celkem 1 877 918 Kč 1 500 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2023 Plán 2023 Rozdíl 2022/2023 Rozdíl Plán 2023
Leden 605 252 Kč 400 000 Kč 222 204 Kč 205 252 Kč
Únor 624 445 Kč 400 000 Kč 173 146 Kč 224 445 Kč
Březen 489 356 Kč 300 000 Kč 180 566 Kč 189 356 Kč
Duben 518 804 Kč 300 000 Kč 157 789 Kč 218 804 Kč
Květen 561 114 Kč 400 000 Kč 152 377 Kč 161 114 Kč
Červen 645 969 Kč 400 000 Kč 198 513 Kč 245 969 Kč
Červenec 789 069 Kč 500 000 Kč 212 905 Kč 289 069 Kč
Srpen 762 567 Kč 600 000 Kč 148 842 Kč 162 567 Kč
Září 855 801 Kč 500 000 Kč 273 638 Kč 355 801 Kč
Říjen 612 501 Kč 400 000 Kč 158 547 Kč 212 501 Kč
Listopad 0 Kč 1 000 000 Kč -1 285 381 Kč -1 000 000 Kč
Prosinec 0 Kč 300 000 Kč 206 042 Kč -300 000 Kč
Celkem 6 464 875 Kč 5 500 000 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2023 Plán 2023 Rozdíl 2022/2023 Rozdíl Plán 2023
Leden 1 155 997 Kč 1 000 000 Kč 277 641 Kč 155 997 Kč
Únor 442 651 Kč 300 000 Kč 132 702 Kč 142 651 Kč
Březen 7 798 666 Kč 6 300 000 Kč 1 579 945 Kč 1 498 666 Kč
Duben 1 802 155 Kč 1 700 000 Kč 153 618 Kč 102 155 Kč
Květen 1 014 021 Kč 1 000 000 Kč 158 219 Kč 14 021 Kč
Červen 8 133 887 Kč 6 800 000 Kč 1 374 163 Kč 1 333 887 Kč
Červenec 17 061 541 Kč 10 500 000 Kč 6 578 355 Kč 6 561 541 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 6 636 709 Kč 6 700 000 Kč -11 305 Kč -63 291 Kč
Říjen 1 759 736 Kč 1 300 000 Kč 502 261 Kč 459 736 Kč
Listopad 0 Kč 200 000 Kč -168 836 Kč -200 000 Kč
Prosinec 0 Kč 6 000 000 Kč -7 604 599 Kč -6 000 000 Kč
Celkem 45 805 364 Kč 41 800 000 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2023 Plán 2023 Rozdíl 2022/2023 Rozdíl Plán 2023
Leden 1 168 Kč 0 Kč -29 754 Kč 1 168 Kč
Únor 1 512 Kč 0 Kč 295 Kč 1 512 Kč
Březen 11 486 Kč 0 Kč 9 442 Kč 11 486 Kč
Duben 510 Kč 0 Kč -2 097 Kč 510 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 3 878 803 Kč 3 800 000 Kč 74 208 Kč 78 803 Kč
Červenec 174 209 Kč 150 000 Kč 25 304 Kč 24 209 Kč
Srpen 79 695 Kč 60 000 Kč 6 530 Kč 19 695 Kč
Září 138 692 Kč 130 000 Kč 6 435 Kč 8 692 Kč
Říjen 3 551 Kč 10 000 Kč -17 933 Kč -6 449 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -3 360 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 850 000 Kč -923 329 Kč -850 000 Kč
Celkem 4 289 626 Kč 5 000 000 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2023 Plán 2023 Rozdíl 2022/2023 Rozdíl Plán 2023
Leden 8 908 905 Kč 8 000 000 Kč 1 258 550 Kč 908 905 Kč
Únor 9 899 991 Kč 10 000 000 Kč 509 140 Kč -100 009 Kč
Březen 5 863 676 Kč 4 600 000 Kč 1 530 658 Kč 1 263 676 Kč
Duben 6 531 043 Kč 7 000 000 Kč -158 641 Kč -468 957 Kč
Květen 10 804 763 Kč 10 600 000 Kč 528 049 Kč 204 763 Kč
Červen 6 895 056 Kč 7 000 000 Kč 171 842 Kč -104 944 Kč
Červenec 8 784 890 Kč 9 000 000 Kč 15 168 Kč -215 110 Kč
Srpen 10 395 459 Kč 10 100 000 Kč 530 172 Kč 295 459 Kč
Září 5 761 121 Kč 6 500 000 Kč -624 325 Kč -738 879 Kč
Říjen 7 162 979 Kč 8 100 000 Kč -808 574 Kč -937 021 Kč
Listopad 0 Kč 11 100 000 Kč -10 591 560 Kč -11 100 000 Kč
Prosinec 0 Kč 10 000 000 Kč -8 682 219 Kč -10 000 000 Kč
Celkem 81 007 881 Kč 102 000 000 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2023 Plán 2023 Rozdíl 2022/2023 Rozdíl Plán 2023
Leden 13 881 985 Kč 12 600 000 Kč 1 910 251 Kč 1 281 985 Kč
Únor 13 995 169 Kč 13 060 000 Kč 1 620 777 Kč 935 169 Kč
Březen 16 750 586 Kč 13 100 000 Kč 4 019 590 Kč 3 650 586 Kč
Duben 10 888 495 Kč 10 800 000 Kč 521 713 Kč 88 495 Kč
Květen 14 950 648 Kč 14 100 000 Kč 1 461 270 Kč 850 648 Kč
Červen 22 626 903 Kč 20 800 000 Kč 2 267 292 Kč 1 826 903 Kč
Červenec 30 697 988 Kč 23 550 000 Kč 7 134 348 Kč 7 147 988 Kč
Srpen 14 268 081 Kč 13 360 000 Kč 1 225 140 Kč 908 081 Kč
Září 16 145 197 Kč 16 830 000 Kč -695 355 Kč -684 803 Kč
Říjen 12 415 651 Kč 12 510 000 Kč 39 873 Kč -94 349 Kč
Listopad 0 Kč 15 350 000 Kč -15 008 003 Kč -15 350 000 Kč
Prosinec 0 Kč 20 540 000 Kč -20 767 733 Kč -20 540 000 Kč
Celkem 166 620 704 Kč 186 600 000 Kč