Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 3 048 253 Kč 2 700 000 Kč 453 555 Kč 348 253 Kč
Únor 1 833 111 Kč 2 800 000 Kč -798 707 Kč -966 889 Kč
Březen 3 666 587 Kč 2 300 000 Kč 1 538 614 Kč 1 366 587 Kč
Duben 2 099 235 Kč 1 900 000 Kč 223 883 Kč 199 235 Kč
Květen 2 778 399 Kč 2 200 000 Kč 460 858 Kč 578 399 Kč
Červen 3 209 145 Kč 2 800 000 Kč 459 296 Kč 409 145 Kč
Červenec 6 199 372 Kč 2 800 000 Kč 3 527 477 Kč 3 399 372 Kč
Srpen 0 Kč 2 900 000 Kč -2 721 933 Kč -2 900 000 Kč
Září 0 Kč 2 800 000 Kč -2 666 317 Kč -2 800 000 Kč
Říjen 0 Kč 2 600 000 Kč -2 434 736 Kč -2 600 000 Kč
Listopad 0 Kč 3 000 000 Kč -2 891 494 Kč -3 000 000 Kč
Prosinec 0 Kč 3 200 000 Kč -3 190 563 Kč -3 200 000 Kč
Celkem 22 834 102 Kč 32 000 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 68 357 Kč 140 000 Kč -78 073 Kč -71 643 Kč
Únor 35 379 Kč 30 000 Kč 3 792 Kč 5 379 Kč
Březen 101 952 Kč 70 000 Kč 23 596 Kč 31 952 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 62 853 Kč 130 000 Kč -70 080 Kč -67 147 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 100 000 Kč -113 927 Kč -100 000 Kč
Říjen 0 Kč 50 000 Kč -52 673 Kč -50 000 Kč
Listopad 0 Kč 30 000 Kč -37 419 Kč -30 000 Kč
Prosinec 0 Kč 250 000 Kč -261 292 Kč -250 000 Kč
Celkem 268 541 Kč 800 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 193 417 Kč 180 000 Kč -13 967 Kč 13 417 Kč
Únor 1 464 683 Kč 220 000 Kč 1 198 286 Kč 1 244 683 Kč
Březen -1 014 969 Kč 130 000 Kč -1 157 412 Kč -1 144 969 Kč
Duben 192 267 Kč 150 000 Kč 27 394 Kč 42 267 Kč
Květen 227 725 Kč 200 000 Kč 37 507 Kč 27 725 Kč
Červen 266 597 Kč 220 000 Kč 30 159 Kč 46 597 Kč
Červenec 329 770 Kč 220 000 Kč 63 535 Kč 109 770 Kč
Srpen 0 Kč 220 000 Kč -273 331 Kč -220 000 Kč
Září 0 Kč 250 000 Kč -299 621 Kč -250 000 Kč
Říjen 0 Kč 220 000 Kč -242 825 Kč -220 000 Kč
Listopad 0 Kč 200 000 Kč -225 184 Kč -200 000 Kč
Prosinec 0 Kč 190 000 Kč -200 178 Kč -190 000 Kč
Celkem 1 659 488 Kč 2 400 000 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 779 097 Kč 700 000 Kč 72 368 Kč 79 097 Kč
Únor 158 784 Kč 0 Kč -93 950 Kč 158 784 Kč
Březen 5 203 475 Kč 4 800 000 Kč 191 786 Kč 403 475 Kč
Duben 1 690 887 Kč 1 500 000 Kč 105 063 Kč 190 887 Kč
Květen 13 790 Kč 0 Kč -3 406 Kč 13 790 Kč
Červen 5 575 984 Kč 5 000 000 Kč 324 719 Kč 575 984 Kč
Červenec 2 302 422 Kč 5 000 000 Kč -3 018 972 Kč -2 697 578 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 3 600 000 Kč -3 854 876 Kč -3 600 000 Kč
Říjen 0 Kč 1 400 000 Kč -1 451 274 Kč -1 400 000 Kč
Listopad 0 Kč 200 000 Kč -299 424 Kč -200 000 Kč
Prosinec 0 Kč 4 500 000 Kč -5 159 282 Kč -4 500 000 Kč
Celkem 15 724 440 Kč 26 700 000 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 6 057 Kč 0 Kč -3 710 Kč 6 057 Kč
Únor 2 870 Kč 0 Kč 2 870 Kč 2 870 Kč
Březen 1 138 Kč 0 Kč 1 138 Kč 1 138 Kč
Duben 3 339 Kč 0 Kč 3 339 Kč 3 339 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč -873 Kč 0 Kč
Červen 3 369 175 Kč 3 750 000 Kč -344 035 Kč -380 825 Kč
Červenec 409 172 Kč 100 000 Kč 330 239 Kč 309 172 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -7 531 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 100 000 Kč -120 181 Kč -100 000 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -1 862 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 50 000 Kč -49 613 Kč -50 000 Kč
Prosinec 0 Kč 1 000 000 Kč -1 018 630 Kč -1 000 000 Kč
Celkem 3 791 751 Kč 5 000 000 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 5 527 129 Kč 5 300 000 Kč 472 998 Kč 227 129 Kč
Únor 7 811 255 Kč 7 000 000 Kč 1 430 560 Kč 811 255 Kč
Březen 3 666 825 Kč 3 500 000 Kč 878 968 Kč 166 825 Kč
Duben 4 162 529 Kč 4 200 000 Kč 747 909 Kč -37 471 Kč
Květen 6 739 783 Kč 7 000 000 Kč 296 422 Kč -260 217 Kč
Červen 4 930 640 Kč 4 500 000 Kč 1 158 743 Kč 430 640 Kč
Červenec 5 708 472 Kč 5 500 000 Kč 728 160 Kč 208 472 Kč
Srpen 0 Kč 6 900 000 Kč -6 258 114 Kč -6 900 000 Kč
Září 0 Kč 3 900 000 Kč -3 132 611 Kč -3 900 000 Kč
Říjen 0 Kč 5 500 000 Kč -4 921 114 Kč -5 500 000 Kč
Listopad 0 Kč 7 000 000 Kč -6 328 821 Kč -7 000 000 Kč
Prosinec 0 Kč 5 700 000 Kč -5 145 271 Kč -5 700 000 Kč
Celkem 38 546 633 Kč 66 000 000 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 9 622 311 Kč 9 020 000 Kč 903 171 Kč 602 311 Kč
Únor 11 306 081 Kč 10 050 000 Kč 1 742 851 Kč 1 256 081 Kč
Březen 11 625 009 Kč 10 800 000 Kč 1 476 690 Kč 825 009 Kč
Duben 8 148 257 Kč 7 750 000 Kč 1 107 588 Kč 398 257 Kč
Květen 9 759 697 Kč 9 400 000 Kč 790 507 Kč 359 697 Kč
Červen 17 351 541 Kč 16 270 000 Kč 1 628 883 Kč 1 081 541 Kč
Červenec 15 012 061 Kč 13 750 000 Kč 1 560 359 Kč 1 262 061 Kč
Srpen 0 Kč 10 020 000 Kč -9 260 909 Kč -10 020 000 Kč
Září 0 Kč 10 750 000 Kč -10 187 533 Kč -10 750 000 Kč
Říjen 0 Kč 9 770 000 Kč -9 104 485 Kč -9 770 000 Kč
Listopad 0 Kč 10 480 000 Kč -9 831 955 Kč -10 480 000 Kč
Prosinec 0 Kč 14 840 000 Kč -14 975 214 Kč -14 840 000 Kč
Celkem 82 824 956 Kč 132 900 000 Kč