Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 3 508 250 Kč 0 Kč 459 998 Kč 3 508 250 Kč
Únor 3 161 520 Kč 0 Kč 1 328 410 Kč 3 161 520 Kč
Březen 2 869 850 Kč 0 Kč -796 737 Kč 2 869 850 Kč
Duben 2 540 411 Kč 0 Kč 441 176 Kč 2 540 411 Kč
Květen 3 105 766 Kč 0 Kč 327 367 Kč 3 105 766 Kč
Červen 58 495 Kč 0 Kč -3 150 651 Kč 58 495 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -6 199 372 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -3 275 790 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -2 687 615 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -2 981 935 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -3 105 798 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -3 533 293 Kč 0 Kč
Celkem 15 244 293 Kč 0 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 90 437 Kč 0 Kč 22 080 Kč 90 437 Kč
Únor 48 508 Kč 0 Kč 13 130 Kč 48 508 Kč
Březen 104 565 Kč 0 Kč 2 613 Kč 104 565 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -62 853 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -121 020 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -75 726 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -51 105 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -263 083 Kč 0 Kč
Celkem 243 511 Kč 0 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 258 899 Kč 0 Kč 65 483 Kč 258 899 Kč
Únor 297 874 Kč 0 Kč -1 166 809 Kč 297 874 Kč
Březen 103 326 Kč 0 Kč 1 118 296 Kč 103 326 Kč
Duben 217 387 Kč 0 Kč 25 121 Kč 217 387 Kč
Květen 251 574 Kč 0 Kč 23 850 Kč 251 574 Kč
Červen 81 453 Kč 0 Kč -185 143 Kč 81 453 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -329 770 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -339 706 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -296 994 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -300 421 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -255 316 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -228 046 Kč 0 Kč
Celkem 1 210 514 Kč 0 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 2 013 703 Kč 0 Kč 1 234 605 Kč 2 013 703 Kč
Únor 330 645 Kč 0 Kč 171 861 Kč 330 645 Kč
Březen 5 435 502 Kč 0 Kč 232 026 Kč 5 435 502 Kč
Duben 1 772 446 Kč 0 Kč 81 559 Kč 1 772 446 Kč
Květen 127 460 Kč 0 Kč 113 670 Kč 127 460 Kč
Červen -139 948 Kč 0 Kč -5 715 932 Kč -139 948 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -2 302 422 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -2 214 458 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -2 725 016 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -206 275 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -4 188 404 Kč 0 Kč
Celkem 9 539 807 Kč 0 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 5 024 Kč 0 Kč -1 034 Kč 5 024 Kč
Únor 4 124 Kč 0 Kč 1 254 Kč 4 124 Kč
Březen 11 104 Kč 0 Kč 9 966 Kč 11 104 Kč
Duben 2 000 Kč 0 Kč -1 339 Kč 2 000 Kč
Květen 603 Kč 0 Kč 603 Kč 603 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč -3 369 175 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -409 172 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -12 232 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -122 083 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -51 490 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -16 148 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -940 837 Kč 0 Kč
Celkem 22 854 Kč 0 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 6 278 763 Kč 0 Kč 751 634 Kč 6 278 763 Kč
Únor 7 420 252 Kč 0 Kč -391 003 Kč 7 420 252 Kč
Březen 3 417 780 Kč 0 Kč -249 046 Kč 3 417 780 Kč
Duben 4 530 518 Kč 0 Kč 367 989 Kč 4 530 518 Kč
Květen 7 375 588 Kč 0 Kč 635 805 Kč 7 375 588 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč -4 930 640 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -5 708 472 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -7 403 890 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -4 193 598 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -5 346 436 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -7 624 111 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -6 478 451 Kč 0 Kč
Celkem 29 022 900 Kč 0 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 12 155 076 Kč 0 Kč 2 532 765 Kč 12 155 076 Kč
Únor 11 262 923 Kč 0 Kč -43 158 Kč 11 262 923 Kč
Březen 11 942 127 Kč 0 Kč 317 118 Kč 11 942 127 Kč
Duben 9 062 762 Kč 0 Kč 914 505 Kč 9 062 762 Kč
Květen 10 860 991 Kč 0 Kč 1 101 295 Kč 10 860 991 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč -17 351 541 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -15 012 061 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -11 031 619 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -9 635 770 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -11 481 025 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -11 258 753 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -15 632 113 Kč 0 Kč
Celkem 55 283 880 Kč 0 Kč