Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 3 508 250 Kč 0 Kč 459 998 Kč 3 508 250 Kč
Únor 3 161 520 Kč 0 Kč 1 328 410 Kč 3 161 520 Kč
Březen 2 869 850 Kč 0 Kč -796 737 Kč 2 869 850 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč -2 099 235 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč -2 778 399 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč -3 209 145 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -6 199 372 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -3 275 790 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -2 687 615 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -2 981 935 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -3 105 798 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -3 533 293 Kč 0 Kč
Celkem 9 539 621 Kč 0 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 90 437 Kč 0 Kč 22 080 Kč 90 437 Kč
Únor 48 508 Kč 0 Kč 13 130 Kč 48 508 Kč
Březen 104 565 Kč 0 Kč 2 613 Kč 104 565 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -62 853 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -121 020 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -75 726 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -51 105 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -263 083 Kč 0 Kč
Celkem 243 511 Kč 0 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 258 899 Kč 0 Kč 65 483 Kč 258 899 Kč
Únor 297 874 Kč 0 Kč -1 166 809 Kč 297 874 Kč
Březen 103 326 Kč 0 Kč 1 118 296 Kč 103 326 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč -192 267 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč -227 725 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč -266 597 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -329 770 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -339 706 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -296 994 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -300 421 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -255 316 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -228 046 Kč 0 Kč
Celkem 660 099 Kč 0 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 2 013 703 Kč 0 Kč 1 234 605 Kč 2 013 703 Kč
Únor 330 645 Kč 0 Kč 171 861 Kč 330 645 Kč
Březen 5 435 502 Kč 0 Kč 232 026 Kč 5 435 502 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč -1 690 887 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč -13 790 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč -5 575 984 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -2 302 422 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -2 214 458 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -2 725 016 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -206 275 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -4 188 404 Kč 0 Kč
Celkem 7 779 849 Kč 0 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 5 024 Kč 0 Kč -1 034 Kč 5 024 Kč
Únor 4 124 Kč 0 Kč 1 254 Kč 4 124 Kč
Březen 11 104 Kč 0 Kč 9 966 Kč 11 104 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč -3 339 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč -3 369 175 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -409 172 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -12 232 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -122 083 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -51 490 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -16 148 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -940 837 Kč 0 Kč
Celkem 20 251 Kč 0 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 6 278 763 Kč 0 Kč 751 634 Kč 6 278 763 Kč
Únor 7 420 252 Kč 0 Kč -391 003 Kč 7 420 252 Kč
Březen 3 417 780 Kč 0 Kč -249 046 Kč 3 417 780 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč -4 162 529 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč -6 739 783 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč -4 930 640 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -5 708 472 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -7 403 890 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -4 193 598 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -5 346 436 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -7 624 111 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -6 478 451 Kč 0 Kč
Celkem 17 116 795 Kč 0 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 12 155 076 Kč 0 Kč 2 532 765 Kč 12 155 076 Kč
Únor 11 262 923 Kč 0 Kč -43 158 Kč 11 262 923 Kč
Březen 11 942 127 Kč 0 Kč 317 118 Kč 11 942 127 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč -8 148 257 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč -9 759 697 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč -17 351 541 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 0 Kč -15 012 061 Kč 0 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -11 031 619 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -9 635 770 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -11 481 025 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -11 258 753 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 0 Kč -15 632 113 Kč 0 Kč
Celkem 35 360 126 Kč 0 Kč