Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 3 048 253 Kč 2 700 000 Kč 453 555 Kč 348 253 Kč
Únor 1 833 111 Kč 2 800 000 Kč -798 707 Kč -966 889 Kč
Březen 3 666 587 Kč 2 300 000 Kč 1 538 614 Kč 1 366 587 Kč
Duben 2 099 235 Kč 1 900 000 Kč 223 883 Kč 199 235 Kč
Květen 2 778 399 Kč 2 200 000 Kč 460 858 Kč 578 399 Kč
Červen 0 Kč 2 800 000 Kč -2 749 850 Kč -2 800 000 Kč
Červenec 0 Kč 2 800 000 Kč -2 671 895 Kč -2 800 000 Kč
Srpen 0 Kč 2 900 000 Kč -2 721 933 Kč -2 900 000 Kč
Září 0 Kč 2 800 000 Kč -2 666 317 Kč -2 800 000 Kč
Říjen 0 Kč 2 600 000 Kč -2 434 736 Kč -2 600 000 Kč
Listopad 0 Kč 3 000 000 Kč -2 891 494 Kč -3 000 000 Kč
Prosinec 0 Kč 3 200 000 Kč -3 190 563 Kč -3 200 000 Kč
Celkem 13 425 585 Kč 32 000 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 68 357 Kč 140 000 Kč -78 073 Kč -71 643 Kč
Únor 35 379 Kč 30 000 Kč 3 792 Kč 5 379 Kč
Březen 101 952 Kč 70 000 Kč 23 596 Kč 31 952 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 130 000 Kč -132 933 Kč -130 000 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 100 000 Kč -113 927 Kč -100 000 Kč
Říjen 0 Kč 50 000 Kč -52 673 Kč -50 000 Kč
Listopad 0 Kč 30 000 Kč -37 419 Kč -30 000 Kč
Prosinec 0 Kč 250 000 Kč -261 292 Kč -250 000 Kč
Celkem 205 688 Kč 800 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 193 417 Kč 180 000 Kč -13 967 Kč 13 417 Kč
Únor 1 464 683 Kč 220 000 Kč 1 198 286 Kč 1 244 683 Kč
Březen -1 014 969 Kč 130 000 Kč -1 157 412 Kč -1 144 969 Kč
Duben 192 267 Kč 150 000 Kč 27 394 Kč 42 267 Kč
Květen 227 725 Kč 200 000 Kč 37 507 Kč 27 725 Kč
Červen 0 Kč 220 000 Kč -236 437 Kč -220 000 Kč
Červenec 0 Kč 220 000 Kč -266 235 Kč -220 000 Kč
Srpen 0 Kč 220 000 Kč -273 331 Kč -220 000 Kč
Září 0 Kč 250 000 Kč -299 621 Kč -250 000 Kč
Říjen 0 Kč 220 000 Kč -242 825 Kč -220 000 Kč
Listopad 0 Kč 200 000 Kč -225 184 Kč -200 000 Kč
Prosinec 0 Kč 190 000 Kč -200 178 Kč -190 000 Kč
Celkem 1 063 121 Kč 2 400 000 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 779 097 Kč 700 000 Kč 72 368 Kč 79 097 Kč
Únor 158 784 Kč 0 Kč -93 950 Kč 158 784 Kč
Březen 5 203 475 Kč 4 800 000 Kč 191 786 Kč 403 475 Kč
Duben 1 690 887 Kč 1 500 000 Kč 105 063 Kč 190 887 Kč
Květen 13 790 Kč 0 Kč -3 406 Kč 13 790 Kč
Červen 0 Kč 5 000 000 Kč -5 251 265 Kč -5 000 000 Kč
Červenec 0 Kč 5 000 000 Kč -5 321 394 Kč -5 000 000 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 3 600 000 Kč -3 854 876 Kč -3 600 000 Kč
Říjen 0 Kč 1 400 000 Kč -1 451 274 Kč -1 400 000 Kč
Listopad 0 Kč 200 000 Kč -299 424 Kč -200 000 Kč
Prosinec 0 Kč 4 500 000 Kč -5 159 282 Kč -4 500 000 Kč
Celkem 7 846 034 Kč 26 700 000 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 6 057 Kč 0 Kč -3 710 Kč 6 057 Kč
Únor 2 870 Kč 0 Kč 2 870 Kč 2 870 Kč
Březen 1 138 Kč 0 Kč 1 138 Kč 1 138 Kč
Duben 3 339 Kč 0 Kč 3 339 Kč 3 339 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč -873 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 3 750 000 Kč -3 713 210 Kč -3 750 000 Kč
Červenec 0 Kč 100 000 Kč -78 933 Kč -100 000 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč -7 531 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 100 000 Kč -120 181 Kč -100 000 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -1 862 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 50 000 Kč -49 613 Kč -50 000 Kč
Prosinec 0 Kč 1 000 000 Kč -1 018 630 Kč -1 000 000 Kč
Celkem 13 404 Kč 5 000 000 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 5 527 129 Kč 5 300 000 Kč 472 998 Kč 227 129 Kč
Únor 7 811 255 Kč 7 000 000 Kč 1 430 560 Kč 811 255 Kč
Březen 3 666 825 Kč 3 500 000 Kč 878 968 Kč 166 825 Kč
Duben 4 162 529 Kč 4 200 000 Kč 747 909 Kč -37 471 Kč
Květen 6 739 783 Kč 7 000 000 Kč 296 422 Kč -260 217 Kč
Červen 0 Kč 4 500 000 Kč -3 771 897 Kč -4 500 000 Kč
Červenec 0 Kč 5 500 000 Kč -4 980 312 Kč -5 500 000 Kč
Srpen 0 Kč 6 900 000 Kč -6 258 114 Kč -6 900 000 Kč
Září 0 Kč 3 900 000 Kč -3 132 611 Kč -3 900 000 Kč
Říjen 0 Kč 5 500 000 Kč -4 921 114 Kč -5 500 000 Kč
Listopad 0 Kč 7 000 000 Kč -6 328 821 Kč -7 000 000 Kč
Prosinec 0 Kč 5 700 000 Kč -5 145 271 Kč -5 700 000 Kč
Celkem 27 907 522 Kč 66 000 000 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 9 622 311 Kč 9 020 000 Kč 903 171 Kč 602 311 Kč
Únor 11 306 081 Kč 10 050 000 Kč 1 742 851 Kč 1 256 081 Kč
Březen 11 625 009 Kč 10 800 000 Kč 1 476 690 Kč 825 009 Kč
Duben 8 148 257 Kč 7 750 000 Kč 1 107 588 Kč 398 257 Kč
Květen 9 759 697 Kč 9 400 000 Kč 790 507 Kč 359 697 Kč
Červen 0 Kč 16 270 000 Kč -15 722 658 Kč -16 270 000 Kč
Červenec 0 Kč 13 750 000 Kč -13 451 702 Kč -13 750 000 Kč
Srpen 0 Kč 10 020 000 Kč -9 260 909 Kč -10 020 000 Kč
Září 0 Kč 10 750 000 Kč -10 187 533 Kč -10 750 000 Kč
Říjen 0 Kč 9 770 000 Kč -9 104 485 Kč -9 770 000 Kč
Listopad 0 Kč 10 480 000 Kč -9 831 955 Kč -10 480 000 Kč
Prosinec 0 Kč 14 840 000 Kč -14 975 214 Kč -14 840 000 Kč
Celkem 50 461 354 Kč 132 900 000 Kč