Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 3 508 250 Kč 3 000 000 Kč 459 998 Kč 508 250 Kč
Únor 3 161 520 Kč 2 900 000 Kč 1 328 410 Kč 261 520 Kč
Březen 2 869 850 Kč 2 500 000 Kč -796 737 Kč 369 850 Kč
Duben 2 540 411 Kč 2 000 000 Kč 441 176 Kč 540 411 Kč
Květen 3 105 766 Kč 2 800 000 Kč 327 367 Kč 305 766 Kč
Červen 3 488 378 Kč 3 200 000 Kč 279 233 Kč 288 378 Kč
Červenec 3 539 085 Kč 3 000 000 Kč -2 660 287 Kč 539 085 Kč
Srpen 1 298 419 Kč 2 900 000 Kč -1 977 371 Kč -1 601 581 Kč
Září 0 Kč 2 700 000 Kč -2 687 615 Kč -2 700 000 Kč
Říjen 0 Kč 3 000 000 Kč -2 981 935 Kč -3 000 000 Kč
Listopad 0 Kč 3 100 000 Kč -3 105 798 Kč -3 100 000 Kč
Prosinec 0 Kč 3 400 000 Kč -3 533 293 Kč -3 400 000 Kč
Celkem 23 511 681 Kč 34 500 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 90 437 Kč 75 000 Kč 22 080 Kč 15 437 Kč
Únor 48 508 Kč 35 000 Kč 13 130 Kč 13 508 Kč
Březen 104 565 Kč 105 000 Kč 2 613 Kč -435 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 205 430 Kč 65 000 Kč 142 577 Kč 140 430 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 120 000 Kč -121 020 Kč -120 000 Kč
Říjen 0 Kč 75 000 Kč -75 726 Kč -75 000 Kč
Listopad 0 Kč 55 000 Kč -51 105 Kč -55 000 Kč
Prosinec 0 Kč 270 000 Kč -263 083 Kč -270 000 Kč
Celkem 448 941 Kč 800 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 258 899 Kč 210 000 Kč 65 483 Kč 48 899 Kč
Únor 297 874 Kč 270 000 Kč -1 166 809 Kč 27 874 Kč
Březen 103 326 Kč 140 000 Kč 1 118 296 Kč -36 674 Kč
Duben 217 387 Kč 160 000 Kč 25 121 Kč 57 387 Kč
Květen 251 574 Kč 190 000 Kč 23 850 Kč 61 574 Kč
Červen 378 742 Kč 240 000 Kč 112 145 Kč 138 742 Kč
Červenec 375 742 Kč 270 000 Kč 45 971 Kč 105 742 Kč
Srpen 229 633 Kč 270 000 Kč -110 073 Kč -40 367 Kč
Září 0 Kč 300 000 Kč -296 994 Kč -300 000 Kč
Říjen 0 Kč 250 000 Kč -300 421 Kč -250 000 Kč
Listopad 0 Kč 220 000 Kč -255 316 Kč -220 000 Kč
Prosinec 0 Kč 180 000 Kč -228 046 Kč -180 000 Kč
Celkem 2 113 177 Kč 2 700 000 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 2 013 703 Kč 700 000 Kč 1 234 605 Kč 1 313 703 Kč
Únor 330 645 Kč 200 000 Kč 171 861 Kč 130 645 Kč
Březen 5 435 502 Kč 5 200 000 Kč 232 026 Kč 235 502 Kč
Duben 1 772 446 Kč 1 700 000 Kč 81 559 Kč 72 446 Kč
Květen 127 460 Kč 0 Kč 113 670 Kč 127 460 Kč
Červen 4 446 600 Kč 5 500 000 Kč -1 129 385 Kč -1 053 400 Kč
Červenec 6 733 764 Kč 5 500 000 Kč 4 431 342 Kč 1 233 764 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 2 300 000 Kč -2 214 458 Kč -2 300 000 Kč
Říjen 0 Kč 2 700 000 Kč -2 725 016 Kč -2 700 000 Kč
Listopad 0 Kč 200 000 Kč -206 275 Kč -200 000 Kč
Prosinec 0 Kč 4 000 000 Kč -4 188 404 Kč -4 000 000 Kč
Celkem 20 860 119 Kč 28 000 000 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 5 024 Kč 0 Kč -1 034 Kč 5 024 Kč
Únor 4 124 Kč 0 Kč 1 254 Kč 4 124 Kč
Březen 11 104 Kč 0 Kč 9 966 Kč 11 104 Kč
Duben 2 000 Kč 0 Kč -1 339 Kč 2 000 Kč
Květen 603 Kč 0 Kč 603 Kč 603 Kč
Červen 3 745 803 Kč 3 750 000 Kč 376 628 Kč -4 197 Kč
Červenec 116 860 Kč 100 000 Kč -292 312 Kč 16 860 Kč
Srpen 60 509 Kč 0 Kč 48 277 Kč 60 509 Kč
Září 0 Kč 0 Kč -122 083 Kč 0 Kč
Říjen 0 Kč 100 000 Kč -51 490 Kč -100 000 Kč
Listopad 0 Kč 50 000 Kč -16 148 Kč -50 000 Kč
Prosinec 0 Kč 1 000 000 Kč -940 837 Kč -1 000 000 Kč
Celkem 3 946 027 Kč 5 000 000 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 6 278 763 Kč 6 000 000 Kč 751 634 Kč 278 763 Kč
Únor 7 420 252 Kč 7 500 000 Kč -391 003 Kč -79 748 Kč
Březen 3 417 780 Kč 3 500 000 Kč -249 046 Kč -82 220 Kč
Duben 4 530 518 Kč 4 000 000 Kč 367 989 Kč 530 518 Kč
Květen 7 375 588 Kč 6 500 000 Kč 635 805 Kč 875 588 Kč
Červen 5 383 923 Kč 4 800 000 Kč 453 284 Kč 583 923 Kč
Červenec 5 890 136 Kč 5 600 000 Kč 181 664 Kč 290 136 Kč
Srpen 6 810 012 Kč 7 200 000 Kč -593 878 Kč -389 988 Kč
Září 0 Kč 4 000 000 Kč -4 193 598 Kč -4 000 000 Kč
Říjen 0 Kč 5 200 000 Kč -5 346 436 Kč -5 200 000 Kč
Listopad 0 Kč 7 400 000 Kč -7 624 111 Kč -7 400 000 Kč
Prosinec 0 Kč 6 300 000 Kč -6 478 451 Kč -6 300 000 Kč
Celkem 47 106 971 Kč 68 000 000 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2019 Plán 2019 Rozdíl 2018/2019 Rozdíl Plán 2019
Leden 12 155 076 Kč 9 985 000 Kč 2 532 765 Kč 2 170 076 Kč
Únor 11 262 923 Kč 10 905 000 Kč -43 158 Kč 357 923 Kč
Březen 11 942 127 Kč 11 445 000 Kč 317 118 Kč 497 127 Kč
Duben 9 062 762 Kč 7 860 000 Kč 914 505 Kč 1 202 762 Kč
Květen 10 860 991 Kč 9 490 000 Kč 1 101 295 Kč 1 370 991 Kč
Červen 17 443 446 Kč 17 490 000 Kč 91 905 Kč -46 554 Kč
Červenec 16 861 016 Kč 14 535 000 Kč 1 848 955 Kč 2 326 016 Kč
Srpen 8 398 573 Kč 10 370 000 Kč -2 633 045 Kč -1 971 427 Kč
Září 0 Kč 9 420 000 Kč -9 635 770 Kč -9 420 000 Kč
Říjen 0 Kč 11 325 000 Kč -11 481 025 Kč -11 325 000 Kč
Listopad 0 Kč 11 025 000 Kč -11 258 753 Kč -11 025 000 Kč
Prosinec 0 Kč 15 150 000 Kč -15 632 113 Kč -15 150 000 Kč
Celkem 97 986 916 Kč 139 000 000 Kč