Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2020 Plán 2020 Rozdíl 2019/2020 Rozdíl Plán 2020
Leden 3 738 587 Kč 3 500 000 Kč 230 337 Kč 238 587 Kč
Únor 3 456 268 Kč 3 300 000 Kč 294 748 Kč 156 268 Kč
Březen 3 181 937 Kč 2 700 000 Kč 312 087 Kč 481 937 Kč
Duben 2 636 899 Kč 2 500 000 Kč 96 488 Kč 136 899 Kč
Květen 660 793 Kč 3 100 000 Kč -2 444 974 Kč -2 439 207 Kč
Červen 2 273 504 Kč 3 400 000 Kč -1 214 875 Kč -1 126 496 Kč
Červenec 0 Kč 3 500 000 Kč -3 539 085 Kč -3 500 000 Kč
Srpen 0 Kč 3 400 000 Kč -3 479 950 Kč -3 400 000 Kč
Září 0 Kč 3 000 000 Kč -3 044 258 Kč -3 000 000 Kč
Říjen 0 Kč 3 300 000 Kč -3 367 529 Kč -3 300 000 Kč
Listopad 0 Kč 3 400 000 Kč -3 432 493 Kč -3 400 000 Kč
Prosinec 0 Kč 3 900 000 Kč -3 938 260 Kč -3 900 000 Kč
Celkem 15 947 988 Kč 39 000 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2020 Plán 2020 Rozdíl 2019/2020 Rozdíl Plán 2020
Leden 66 771 Kč 60 000 Kč -23 666 Kč 6 771 Kč
Únor 46 102 Kč 50 000 Kč -2 406 Kč -3 898 Kč
Březen 138 217 Kč 50 000 Kč 33 651 Kč 88 217 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 200 000 Kč -205 430 Kč -200 000 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 150 000 Kč -131 855 Kč -150 000 Kč
Říjen 0 Kč 100 000 Kč -92 927 Kč -100 000 Kč
Listopad 0 Kč 40 000 Kč -41 330 Kč -40 000 Kč
Prosinec 0 Kč 250 000 Kč -313 925 Kč -250 000 Kč
Celkem 251 089 Kč 900 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2020 Plán 2020 Rozdíl 2019/2020 Rozdíl Plán 2020
Leden 276 838 Kč 250 000 Kč 17 939 Kč 26 838 Kč
Únor 324 978 Kč 250 000 Kč 27 105 Kč 74 978 Kč
Březen 223 921 Kč 160 000 Kč 120 595 Kč 63 921 Kč
Duben 215 376 Kč 200 000 Kč -2 011 Kč 15 376 Kč
Květen 240 497 Kč 250 000 Kč -11 077 Kč -9 503 Kč
Červen 276 322 Kč 280 000 Kč -102 420 Kč -3 678 Kč
Červenec 0 Kč 350 000 Kč -375 742 Kč -350 000 Kč
Srpen 0 Kč 330 000 Kč -349 807 Kč -330 000 Kč
Září 0 Kč 330 000 Kč -353 504 Kč -330 000 Kč
Říjen 0 Kč 300 000 Kč -331 174 Kč -300 000 Kč
Listopad 0 Kč 250 000 Kč -287 128 Kč -250 000 Kč
Prosinec 0 Kč 250 000 Kč -265 502 Kč -250 000 Kč
Celkem 1 557 933 Kč 3 200 000 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2020 Plán 2020 Rozdíl 2019/2020 Rozdíl Plán 2020
Leden 688 676 Kč 650 000 Kč -1 325 027 Kč 38 676 Kč
Únor 275 424 Kč 150 000 Kč -55 221 Kč 125 424 Kč
Březen 5 763 316 Kč 4 900 000 Kč 327 815 Kč 863 316 Kč
Duben 1 000 332 Kč 1 500 000 Kč -772 114 Kč -499 668 Kč
Květen 0 Kč 100 000 Kč -127 460 Kč -100 000 Kč
Červen 2 413 916 Kč 5 000 000 Kč -2 032 683 Kč -2 586 084 Kč
Červenec 0 Kč 6 000 000 Kč -6 733 764 Kč -6 000 000 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 2 800 000 Kč -3 103 881 Kč -2 800 000 Kč
Říjen 0 Kč 2 300 000 Kč -2 753 946 Kč -2 300 000 Kč
Listopad 0 Kč 100 000 Kč -114 155 Kč -100 000 Kč
Prosinec 0 Kč 4 500 000 Kč -5 493 929 Kč -4 500 000 Kč
Celkem 10 141 665 Kč 28 000 000 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2020 Plán 2020 Rozdíl 2019/2020 Rozdíl Plán 2020
Leden 8 867 Kč 0 Kč 3 843 Kč 8 867 Kč
Únor 12 445 Kč 0 Kč 8 321 Kč 12 445 Kč
Březen 3 592 Kč 0 Kč -7 512 Kč 3 592 Kč
Duben 879 Kč 0 Kč -1 121 Kč 879 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč -603 Kč 0 Kč
Červen 3 767 089 Kč 3 690 000 Kč 21 286 Kč 77 089 Kč
Červenec 0 Kč 120 000 Kč -116 860 Kč -120 000 Kč
Srpen 0 Kč 50 000 Kč -62 428 Kč -50 000 Kč
Září 0 Kč 240 000 Kč -125 120 Kč -240 000 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -559 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 900 000 Kč -903 609 Kč -900 000 Kč
Celkem 3 792 872 Kč 5 000 000 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2020 Plán 2020 Rozdíl 2019/2020 Rozdíl Plán 2020
Leden 6 470 162 Kč 6 500 000 Kč 191 399 Kč -29 838 Kč
Únor 7 970 200 Kč 7 300 000 Kč 549 949 Kč 670 200 Kč
Březen 4 150 404 Kč 3 500 000 Kč 732 624 Kč 650 404 Kč
Duben 4 154 338 Kč 4 200 000 Kč -376 180 Kč -45 662 Kč
Květen 5 986 189 Kč 7 000 000 Kč -1 389 399 Kč -1 013 811 Kč
Červen 3 931 553 Kč 5 000 000 Kč -1 452 371 Kč -1 068 447 Kč
Červenec 0 Kč 5 500 000 Kč -5 890 136 Kč -5 500 000 Kč
Srpen 0 Kč 7 000 000 Kč -7 370 981 Kč -7 000 000 Kč
Září 0 Kč 5 000 000 Kč -5 045 183 Kč -5 000 000 Kč
Říjen 0 Kč 5 200 000 Kč -5 420 403 Kč -5 200 000 Kč
Listopad 0 Kč 7 800 000 Kč -8 085 174 Kč -7 800 000 Kč
Prosinec 0 Kč 6 000 000 Kč -6 550 848 Kč -6 000 000 Kč
Celkem 32 662 847 Kč 70 000 000 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2020 Plán 2020 Rozdíl 2019/2020 Rozdíl Plán 2020
Leden 11 249 901 Kč 10 960 000 Kč -905 175 Kč 289 901 Kč
Únor 12 085 418 Kč 11 050 000 Kč 822 495 Kč 1 035 418 Kč
Březen 13 461 387 Kč 11 310 000 Kč 1 519 260 Kč 2 151 387 Kč
Duben 8 007 825 Kč 8 400 000 Kč -1 054 937 Kč -392 175 Kč
Květen 6 887 479 Kč 10 450 000 Kč -3 973 513 Kč -3 562 521 Kč
Červen 12 662 384 Kč 17 370 000 Kč -4 781 062 Kč -4 707 616 Kč
Červenec 0 Kč 15 670 000 Kč -16 861 016 Kč -15 670 000 Kč
Srpen 0 Kč 10 780 000 Kč -11 263 167 Kč -10 780 000 Kč
Září 0 Kč 11 520 000 Kč -11 803 801 Kč -11 520 000 Kč
Říjen 0 Kč 11 200 000 Kč -11 966 539 Kč -11 200 000 Kč
Listopad 0 Kč 11 590 000 Kč -11 960 279 Kč -11 590 000 Kč
Prosinec 0 Kč 15 800 000 Kč -17 466 073 Kč -15 800 000 Kč
Celkem 64 354 394 Kč 146 100 000 Kč