Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 3 048 253 Kč 2 700 000 Kč 453 555 Kč 348 253 Kč
Únor 1 833 111 Kč 2 800 000 Kč -798 707 Kč -966 889 Kč
Březen 3 666 587 Kč 2 300 000 Kč 1 538 614 Kč 1 366 587 Kč
Duben 2 099 235 Kč 1 900 000 Kč 223 883 Kč 199 235 Kč
Květen 2 778 399 Kč 2 200 000 Kč 460 858 Kč 578 399 Kč
Červen 3 209 145 Kč 2 800 000 Kč 459 296 Kč 409 145 Kč
Červenec 6 199 372 Kč 2 800 000 Kč 3 527 477 Kč 3 399 372 Kč
Srpen 3 275 790 Kč 2 900 000 Kč 553 857 Kč 375 790 Kč
Září 2 687 615 Kč 2 800 000 Kč 21 298 Kč -112 385 Kč
Říjen 2 981 935 Kč 2 600 000 Kč 547 198 Kč 381 935 Kč
Listopad 3 105 798 Kč 3 000 000 Kč 214 304 Kč 105 798 Kč
Prosinec 0 Kč 3 200 000 Kč -3 190 563 Kč -3 200 000 Kč
Celkem 34 885 240 Kč 32 000 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 68 357 Kč 140 000 Kč -78 073 Kč -71 643 Kč
Únor 35 379 Kč 30 000 Kč 3 792 Kč 5 379 Kč
Březen 101 952 Kč 70 000 Kč 23 596 Kč 31 952 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 62 853 Kč 130 000 Kč -70 080 Kč -67 147 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 121 020 Kč 100 000 Kč 7 093 Kč 21 020 Kč
Říjen 75 726 Kč 50 000 Kč 23 053 Kč 25 726 Kč
Listopad 51 105 Kč 30 000 Kč 13 687 Kč 21 105 Kč
Prosinec 0 Kč 250 000 Kč -261 292 Kč -250 000 Kč
Celkem 516 393 Kč 800 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 193 417 Kč 180 000 Kč -13 967 Kč 13 417 Kč
Únor 1 464 683 Kč 220 000 Kč 1 198 286 Kč 1 244 683 Kč
Březen -1 014 969 Kč 130 000 Kč -1 157 412 Kč -1 144 969 Kč
Duben 192 267 Kč 150 000 Kč 27 394 Kč 42 267 Kč
Květen 227 725 Kč 200 000 Kč 37 507 Kč 27 725 Kč
Červen 266 597 Kč 220 000 Kč 30 159 Kč 46 597 Kč
Červenec 329 770 Kč 220 000 Kč 63 535 Kč 109 770 Kč
Srpen 339 706 Kč 220 000 Kč 66 375 Kč 119 706 Kč
Září 296 994 Kč 250 000 Kč -2 627 Kč 46 994 Kč
Říjen 300 421 Kč 220 000 Kč 57 595 Kč 80 421 Kč
Listopad 255 316 Kč 200 000 Kč 30 131 Kč 55 316 Kč
Prosinec 0 Kč 190 000 Kč -200 178 Kč -190 000 Kč
Celkem 2 851 925 Kč 2 400 000 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 779 097 Kč 700 000 Kč 72 368 Kč 79 097 Kč
Únor 158 784 Kč 0 Kč -93 950 Kč 158 784 Kč
Březen 5 203 475 Kč 4 800 000 Kč 191 786 Kč 403 475 Kč
Duben 1 690 887 Kč 1 500 000 Kč 105 063 Kč 190 887 Kč
Květen 13 790 Kč 0 Kč -3 406 Kč 13 790 Kč
Červen 5 575 984 Kč 5 000 000 Kč 324 719 Kč 575 984 Kč
Červenec 2 302 422 Kč 5 000 000 Kč -3 018 972 Kč -2 697 578 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 2 214 458 Kč 3 600 000 Kč -1 640 417 Kč -1 385 542 Kč
Říjen 2 725 016 Kč 1 400 000 Kč 1 273 742 Kč 1 325 016 Kč
Listopad 206 275 Kč 200 000 Kč -93 149 Kč 6 275 Kč
Prosinec 0 Kč 4 500 000 Kč -5 159 282 Kč -4 500 000 Kč
Celkem 20 870 188 Kč 26 700 000 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 6 057 Kč 0 Kč -3 710 Kč 6 057 Kč
Únor 2 870 Kč 0 Kč 2 870 Kč 2 870 Kč
Březen 1 138 Kč 0 Kč 1 138 Kč 1 138 Kč
Duben 3 339 Kč 0 Kč 3 339 Kč 3 339 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč -873 Kč 0 Kč
Červen 3 369 175 Kč 3 750 000 Kč -344 035 Kč -380 825 Kč
Červenec 409 172 Kč 100 000 Kč 330 239 Kč 309 172 Kč
Srpen 12 232 Kč 0 Kč 4 701 Kč 12 232 Kč
Září 122 083 Kč 100 000 Kč 1 902 Kč 22 083 Kč
Říjen 51 490 Kč 0 Kč 49 628 Kč 51 490 Kč
Listopad 16 148 Kč 50 000 Kč -33 465 Kč -33 852 Kč
Prosinec 0 Kč 1 000 000 Kč -1 018 630 Kč -1 000 000 Kč
Celkem 3 993 705 Kč 5 000 000 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 5 527 129 Kč 5 300 000 Kč 472 998 Kč 227 129 Kč
Únor 7 811 255 Kč 7 000 000 Kč 1 430 560 Kč 811 255 Kč
Březen 3 666 825 Kč 3 500 000 Kč 878 968 Kč 166 825 Kč
Duben 4 162 529 Kč 4 200 000 Kč 747 909 Kč -37 471 Kč
Květen 6 739 783 Kč 7 000 000 Kč 296 422 Kč -260 217 Kč
Červen 4 930 640 Kč 4 500 000 Kč 1 158 743 Kč 430 640 Kč
Červenec 5 708 472 Kč 5 500 000 Kč 728 160 Kč 208 472 Kč
Srpen 7 403 890 Kč 6 900 000 Kč 1 145 776 Kč 503 890 Kč
Září 4 193 598 Kč 3 900 000 Kč 1 060 988 Kč 293 598 Kč
Říjen 5 346 436 Kč 5 500 000 Kč 425 322 Kč -153 564 Kč
Listopad 7 624 111 Kč 7 000 000 Kč 1 295 290 Kč 624 111 Kč
Prosinec 0 Kč 5 700 000 Kč -5 145 271 Kč -5 700 000 Kč
Celkem 63 114 669 Kč 66 000 000 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2018 Plán 2018 Rozdíl 2017/2018 Rozdíl Plán 2018
Leden 9 622 311 Kč 9 020 000 Kč 903 171 Kč 602 311 Kč
Únor 11 306 081 Kč 10 050 000 Kč 1 742 851 Kč 1 256 081 Kč
Březen 11 625 009 Kč 10 800 000 Kč 1 476 690 Kč 825 009 Kč
Duben 8 148 257 Kč 7 750 000 Kč 1 107 588 Kč 398 257 Kč
Květen 9 759 697 Kč 9 400 000 Kč 790 507 Kč 359 697 Kč
Červen 17 351 541 Kč 16 270 000 Kč 1 628 883 Kč 1 081 541 Kč
Červenec 15 012 061 Kč 13 750 000 Kč 1 560 359 Kč 1 262 061 Kč
Srpen 11 031 619 Kč 10 020 000 Kč 1 770 710 Kč 1 011 619 Kč
Září 9 635 770 Kč 10 750 000 Kč -551 763 Kč -1 114 230 Kč
Říjen 11 481 025 Kč 9 770 000 Kč 2 376 539 Kč 1 711 025 Kč
Listopad 11 258 753 Kč 10 480 000 Kč 1 426 797 Kč 778 753 Kč
Prosinec 0 Kč 14 840 000 Kč -14 975 214 Kč -14 840 000 Kč
Celkem 126 232 121 Kč 132 900 000 Kč