Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2021 Plán 2021 Rozdíl 2020/2021 Rozdíl Plán 2021
Leden 4 070 263 Kč 3 500 000 Kč 331 676 Kč 570 263 Kč
Únor 2 440 563 Kč 2 800 000 Kč -1 015 705 Kč -359 437 Kč
Březen 1 656 112 Kč 2 000 000 Kč -1 525 826 Kč -343 888 Kč
Duben 503 431 Kč 1 000 000 Kč -2 133 468 Kč -496 569 Kč
Květen 1 194 883 Kč 1 000 000 Kč 534 090 Kč 194 883 Kč
Červen 2 117 894 Kč 1 600 000 Kč -155 609 Kč 517 894 Kč
Červenec 2 510 864 Kč 1 900 000 Kč -819 558 Kč 610 864 Kč
Srpen 2 386 045 Kč 2 100 000 Kč -1 066 849 Kč 286 045 Kč
Září 2 495 839 Kč 2 000 000 Kč -842 634 Kč 495 839 Kč
Říjen 0 Kč 2 000 000 Kč -3 512 284 Kč -2 000 000 Kč
Listopad 0 Kč 1 900 000 Kč -3 469 108 Kč -1 900 000 Kč
Prosinec 0 Kč 2 200 000 Kč -4 049 318 Kč -2 200 000 Kč
Celkem 19 375 894 Kč 24 000 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2021 Plán 2021 Rozdíl 2020/2021 Rozdíl Plán 2021
Leden 78 859 Kč 50 000 Kč 12 089 Kč 28 859 Kč
Únor 77 783 Kč 50 000 Kč 31 681 Kč 27 783 Kč
Březen 247 562 Kč 130 000 Kč 109 345 Kč 117 562 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 222 263 Kč 0 Kč 222 263 Kč 222 263 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 298 040 Kč 0 Kč 298 040 Kč 298 040 Kč
Říjen 0 Kč 20 000 Kč -26 568 Kč -20 000 Kč
Listopad 0 Kč 20 000 Kč -27 545 Kč -20 000 Kč
Prosinec 0 Kč 250 000 Kč -264 667 Kč -250 000 Kč
Celkem 924 508 Kč 520 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2021 Plán 2021 Rozdíl 2020/2021 Rozdíl Plán 2021
Leden 328 507 Kč 280 000 Kč 51 669 Kč 48 507 Kč
Únor 355 381 Kč 330 000 Kč 30 403 Kč 25 381 Kč
Březen 247 147 Kč 230 000 Kč 23 226 Kč 17 147 Kč
Duben 294 289 Kč 220 000 Kč 78 912 Kč 74 289 Kč
Květen 297 232 Kč 250 000 Kč 56 735 Kč 47 232 Kč
Červen 410 675 Kč 280 000 Kč 134 353 Kč 130 675 Kč
Červenec 445 295 Kč 325 000 Kč 120 621 Kč 120 295 Kč
Srpen 380 123 Kč 325 000 Kč 55 160 Kč 55 123 Kč
Září 534 243 Kč 360 000 Kč 171 993 Kč 174 243 Kč
Říjen 0 Kč 320 000 Kč -318 696 Kč -320 000 Kč
Listopad 0 Kč 300 000 Kč -299 866 Kč -300 000 Kč
Prosinec 0 Kč 280 000 Kč -287 491 Kč -280 000 Kč
Celkem 3 292 891 Kč 3 500 000 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2021 Plán 2021 Rozdíl 2020/2021 Rozdíl Plán 2021
Leden 1 548 812 Kč 1 500 000 Kč 860 136 Kč 48 812 Kč
Únor 230 889 Kč 250 000 Kč -44 535 Kč -19 111 Kč
Březen 5 949 275 Kč 4 000 000 Kč 185 959 Kč 1 949 275 Kč
Duben 1 640 464 Kč 1 000 000 Kč 640 132 Kč 640 464 Kč
Květen 277 229 Kč 0 Kč 277 229 Kč 277 229 Kč
Červen 6 877 092 Kč 3 050 000 Kč 4 463 176 Kč 3 827 092 Kč
Červenec 7 825 173 Kč 4 000 000 Kč 3 398 745 Kč 3 825 173 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 5 238 779 Kč 3 000 000 Kč 505 204 Kč 2 238 779 Kč
Říjen 0 Kč 1 000 000 Kč -1 119 466 Kč -1 000 000 Kč
Listopad 0 Kč 200 000 Kč -276 697 Kč -200 000 Kč
Prosinec 0 Kč 4 000 000 Kč -5 313 986 Kč -4 000 000 Kč
Celkem 29 587 713 Kč 22 000 000 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2021 Plán 2021 Rozdíl 2020/2021 Rozdíl Plán 2021
Leden 3 410 Kč 0 Kč -5 457 Kč 3 410 Kč
Únor 5 295 Kč 0 Kč -7 150 Kč 5 295 Kč
Březen 0 Kč 0 Kč -3 592 Kč 0 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč -879 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 3 762 063 Kč 3 800 000 Kč -5 026 Kč -37 937 Kč
Červenec 94 940 Kč 100 000 Kč -57 464 Kč -5 060 Kč
Srpen 24 374 Kč 0 Kč -7 868 Kč 24 374 Kč
Září 162 281 Kč 150 000 Kč 17 956 Kč 12 281 Kč
Říjen 0 Kč 0 Kč -4 901 Kč 0 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -927 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 950 000 Kč -948 656 Kč -950 000 Kč
Celkem 4 052 363 Kč 5 000 000 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2021 Plán 2021 Rozdíl 2020/2021 Rozdíl Plán 2021
Leden 6 421 598 Kč 6 500 000 Kč -48 564 Kč -78 402 Kč
Únor 8 394 781 Kč 8 200 000 Kč 424 581 Kč 194 781 Kč
Březen 3 264 097 Kč 4 400 000 Kč -886 306 Kč -1 135 903 Kč
Duben 4 952 674 Kč 4 400 000 Kč 798 335 Kč 552 674 Kč
Květen 8 227 233 Kč 6 200 000 Kč 2 241 044 Kč 2 027 233 Kč
Červen 5 879 114 Kč 4 200 000 Kč 1 947 561 Kč 1 679 114 Kč
Červenec 7 082 810 Kč 6 200 000 Kč 1 460 142 Kč 882 810 Kč
Srpen 8 912 355 Kč 8 100 000 Kč 1 213 651 Kč 812 355 Kč
Září 5 670 093 Kč 5 800 000 Kč 221 549 Kč -129 907 Kč
Říjen 0 Kč 5 800 000 Kč -5 437 802 Kč -5 800 000 Kč
Listopad 0 Kč 8 300 000 Kč -8 089 676 Kč -8 300 000 Kč
Prosinec 0 Kč 6 900 000 Kč -6 413 060 Kč -6 900 000 Kč
Celkem 58 804 755 Kč 75 000 000 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2021 Plán 2021 Rozdíl 2020/2021 Rozdíl Plán 2021
Leden 12 451 449 Kč 11 830 000 Kč 1 201 548 Kč 621 449 Kč
Únor 11 504 693 Kč 11 630 000 Kč -580 726 Kč -125 307 Kč
Březen 11 364 193 Kč 10 760 000 Kč -2 097 194 Kč 604 193 Kč
Duben 7 390 857 Kč 6 620 000 Kč -616 968 Kč 770 857 Kč
Květen 9 996 577 Kč 7 450 000 Kč 3 109 099 Kč 2 546 577 Kč
Červen 19 046 839 Kč 12 930 000 Kč 6 384 455 Kč 6 116 839 Kč
Červenec 18 181 345 Kč 12 525 000 Kč 4 324 749 Kč 5 656 345 Kč
Srpen 11 702 898 Kč 10 525 000 Kč 194 093 Kč 1 177 898 Kč
Září 14 399 274 Kč 11 310 000 Kč 372 109 Kč 3 089 274 Kč
Říjen 0 Kč 9 140 000 Kč -10 419 716 Kč -9 140 000 Kč
Listopad 0 Kč 10 720 000 Kč -12 163 820 Kč -10 720 000 Kč
Prosinec 0 Kč 14 580 000 Kč -17 277 179 Kč -14 580 000 Kč
Celkem 116 038 124 Kč 130 020 000 Kč