Nové Město na Moravě - rozpočet města

Rozpočet 2017

Příjmy

schválený rozpočet 208 070 724 Kč
Upravený rozpočet 221 257 934 Kč
Skutečnost 211 169 462 Kč

SALDO včetně financování

stav ke dni 24.11.2017
-59 828 976 Kč
(splátka půjčky 10 000 000 Kč)
-56 628 976 Kč
(splátka půjčky 10 000 000 Kč)
4 097 399 Kč
(splátka půjčky 10 000 000 Kč)

Výdaje

257 899 700 Kč schválený rozpočet
267 886 910 Kč Upravený rozpočet
197 072 063 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Příjmy)
Příjmy
"Lidé mají právo vědět všechno o každé koruně, kterou utratíme."Michal Šmarda, starosta

Výsledek hospodaření

2016: -18 416 565 Kč
2015: -38 667 998 Kč
2014: 11 481 898 Kč
2013: 30 709 681 Kč
2012: -3 395 812 Kč
2011: -3 615 368 Kč
2010: -32 721 042 Kč
2009: -35 795 507 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Výdaje)
Příjmy
Upravený rozpočet - příjmy
221 257 934 Kč
běžné příjmy: 201 383 456 Kč
ostatní příjmy: 19 874 478 Kč
Stav ke dni 21.11.2017
Provozní bilance:
24 624 862 Kč
Skutečné příjmy:
211 169 462 Kč (ke dni 24.11.2017)
Aktuální hospodaření:
4 097 399 Kčz toho splátka půjčky 10 000 000 Kč
Skutečné výdaje:
197 072 063 Kč (ke dni 24.11.2017)

Investice

Název ORG Upravený rozp.-Výdaje
Komunitní dům seniorů NMNM 392 24 724 491 Kč
Rokytno - kanalizace 282 9 300 000 Kč
Petrovická - chodník 308 4 800 000 Kč
Přemístění ZUŠ 149 3 750 000 Kč
Drobného - rekonstrukce infrastruktury 159 3 600 000 Kč

Velké opravy

Název Akce Upravený rozp.-Výdaje
Oprava fasády věžového domu č.p. 730 Bytové hospodářství 4 860 000 Kč
Maršovice - oprava komunikace – poměrná část Romantika – Marš. rychta Oprava komunikace – začátek Maršovic-Rychta 2 229 000 Kč
Maršovská – oprava MK (poměrná část opravy od křižovatky po Romantiku) Oprava komunikace – začátek Maršovic-Rychta 1 277 000 Kč
Sportovní - plošná oprava Doprava 1 200 000 Kč
Pohledec – oprava střechy KD Nebytové hospodářství 840 000 Kč