Nové Město na Moravě - rozpočet města

Rozpočet 2021

Příjmy

schválený rozpočet 249 798 750 Kč
Upravený rozpočet 255 958 203 Kč
Skutečnost 79 874 189 Kč

SALDO včetně financování

stav ke dni 09.04.2021
-25 985 750 Kč
(čerpání úvěru 20 000 000 Kč)
-47 275 128 Kč
(čerpání úvěru 20 000 000 Kč)

Výdaje

295 784 500 Kč schválený rozpočet
323 233 331 Kč Upravený rozpočet
79 507 373 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Příjmy)
Příjmy
"Lidé mají právo vědět všechno o každé koruně, kterou utratíme."Michal Šmarda, starosta

Výsledek hospodaření

2020: -5 895 380 Kč
2019: 13 959 727 Kč
2018: -29 128 204 Kč
2017: 3 899 598 Kč
2016: -18 416 565 Kč
2015: -38 667 998 Kč
2014: 11 481 898 Kč
2013: 30 709 681 Kč
2012: -3 395 812 Kč
2011: -3 615 368 Kč
2010: -32 721 042 Kč
2009: -35 795 507 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Výdaje)
Příjmy
Upravený rozpočet - příjmy
255 958 203 Kč
běžné příjmy: 225 026 498 Kč
ostatní příjmy: 30 931 705 Kč
Stav ke dni 25.03.2021
Provozní bilance:
28 124 000 Kč
Skutečné příjmy:
79 874 189 Kč (ke dni 09.04.2021)
Aktuální hospodaření:
366 817 Kč
Skutečné výdaje:
79 507 373 Kč (ke dni 09.04.2021)

Velké opravy

Název Akce Upravený rozp.-Výdaje
I. Základní škola - odborné učebny I. Základní škola - odborné učebny 7 770 000 Kč
6644 Výměna rozvodů TZ v bytovém domě Tyršova 730 6 100 000 Kč
II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben 2 700 000 Kč
Maršovice – oprava MK od kapličky po horní konec Doprava 2 000 000 Kč
Slavkovice - oprava čelní hráce a pravé boční zdi návesního rybníka Vodní hospodářství 1 500 000 Kč