Nové Město na Moravě - rozpočet města

Rozpočet 2017

Příjmy

schválený rozpočet 208 070 724 Kč
Upravený rozpočet 215 029 753 Kč
Skutečnost 130 265 243 Kč

Saldo

stav ke dni 21.07.2017
-59 828 976 Kč
(splátka půjčky 10 000 000 Kč)
-56 628 976 Kč
(splátka půjčky 10 000 000 Kč)
758 097 Kč
(splátka půjčky 7 500 000 Kč)

Výdaje

257 899 700 Kč schválený rozpočet
261 658 729 Kč Upravený rozpočet
122 007 147 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Příjmy)
Příjmy
"Lidé mají právo vědět všechno o každé koruně, kterou utratíme."Michal Šmarda, starosta

Výsledek hospodaření

2016: -18 416 565 Kč
2015: -38 667 998 Kč
2014: 11 481 898 Kč
2013: 30 709 681 Kč
2012: -3 395 812 Kč
2011: -3 615 368 Kč
2010: -32 721 042 Kč
2009: -35 795 507 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Výdaje)
Příjmy
Upravený rozpočet - příjmy
215 029 753 Kč
běžné příjmy: 200 115 859 Kč
ostatní příjmy: 14 913 894 Kč
Stav ke dni 21.07.2017
Provozní bilance:
27 194 000 Kč
Skutečné příjmy:
130 265 243 Kč (ke dni 21.07.2017)
Aktuální hospodaření:
758 097 Kč(z toho splátka půjčky 7 500 000 Kč)
Skutečné výdaje:
122 007 147 Kč (ke dni 21.07.2017)

Investice

Název ORG Upravený rozp.-Výdaje
Komunitní dům seniorů NMNM 392 24 188 000 Kč
Rokytno - kanalizace 282 10 200 000 Kč
Petrovická - chodník 308 4 800 000 Kč
Sportovní - lokalita (chodník u gymnázia, parkování u II. ZŠ) 344 4 012 000 Kč
Přemístění ZUŠ 149 3 750 000 Kč

Velké opravy

Název Akce Upravený rozp.-Výdaje
Oprava fasády věžového domu č.p. 730 Bytové hospodářství 4 860 000 Kč
Maršovice - oprava komunikace – poměrná část Romantika – Marš. rychta Oprava komunikace – začátek Maršovic-Rychta 3 029 000 Kč
Maršovská – oprava MK (poměrná část opravy od křižovatky po Romantiku) Oprava komunikace – začátek Maršovic-Rychta 1 727 000 Kč
Sportovní - plošná oprava Doprava 1 200 000 Kč
Pohledec – oprava střechy KD Nebytové hospodářství 840 000 Kč